Doro: Utdelning trots sämre vinst

Doro: Utdelning trots sämre vinst

Publicerad 2017-02-17 08:19:00

Rapport Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 11,4 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2016 (42,4). Resultatet per aktie uppgick till 0,49 kr (1,82).

I resultatet ingår omstruktureringskostnader på 20,6 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 599 miljoner kr (623), medan orderingången var 572 miljoner kr (528).

Rörelseresultatet blev 20,3 miljoner kr (58,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,2 miljoner kr (32,1).

Bolaget kom med en vinstvarning för 2016 i början av december 2016.

En utdelning om 1,00 kr per aktie föreslås för helåret 2016 (0,00).

Direkt