Stiger efter rapport

Stiger efter rapport

Publicerad 2014-08-21 09:26:00

Rapport Telefontillverkaren Doros vinst faller men orderingången stiger och bolaget räknar med att tillväxten tar fart under andra halvåret. Aktien rusar på börsen.

Doro redovisar ett resultat efter skatt på 9,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2014 (12,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor (0:63).

Nettoomsättningen uppgick till 277 miljoner kronor (273). Ökningen beror på förvärvet av IVS i maj 2013. Den organiska försäljningen, exklusive förvärvade IVS, minskade med 12 procent.

Orderingången under andra kvartalet, exklusive IVS, överstiger dock föregående års nivå. Totalt var orderingången 296 miljoner kronor (250).

Bruttomarginalen förbättrades till 40,1 procent (37,4) som en effekt av en mer gynnsam produktmix och lägre teknikkostnader under kvartalet. Denna förbättring möts dock av ökade marknadsföringskostnader.

Rörelseresultatet blev 14,7 miljoner kronor (17,5), motsvarande en rörelsemarginal på 5,3 procent (6,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47 miljoner kronor (40,5).

Räknar med tillväxt 2014

Doro står fast vid tidigare bedömning för helåret 2014 och räknar med tillväxt under 2014.

Tillväxten ska främst komma under andra halvåret, skriver bolaget.
Under årets sex första månader ökade försäljningen med 6 procent och uppgick till 510 miljoner kronor.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Doro