Vinstlyft för Doro

Vinstlyft för Doro

Publicerad 2014-02-14 08:20:00

Rapport Mobiltelefontillverkaren visar styrka med sitt rörelseresultat för fjärde kvartalet. Bra produktmix och skalfördelar ligger bakom, enligt bolagets vd. 

Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 26,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (18,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:26 kronor (0:96).

Nettoomsättningen uppgick till 381 miljoner kronor (300), medan orderingången var 316 miljoner kronor (213).

Rörelseresultatet blev 33,5 miljoner kronor (28), samtidigt som resultatet före skatt uppgick till 33,2 miljoner kronor (28,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71 miljoner kronor (33,9).

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2013 (1:25).

Produktmix och skalfördelar bakom resultat

Mobiltelefontillverkaren Doros rörelseresultat var nära tidigare toppnivåer med en ebitda-marginal på 11,8 procent, vilket främst beror på bra produktmix och skalfördelar i bolagets driftkostnader.

Det skriver vd Jérôme Arnaud i bokslutsrapportens vd-ord.

Svängningar i försäljnings- och orderingångstillväxt mellan kvartal och regioner kommer alltid att vara ett faktum i verksamheten och den organiska tillväxten karakteriseras i linje med detta som "mer blygsam".

Fjolårets första kvartals starka resultat kan bli svårt att upprepa, konstaterar vd:n, som dock med tillförsikt ser fram emot 2014 och flaggar för möjligheter till nya förvärv.

"Vi ser också en ökad efterfrågan på lättanvända smarta enheter anpassade för seniorer, då teknologin utvecklas i snabbare takt än vad personer över 65 år kan ta till sig", skriver han.

Doro rapporterade på fredagsmorgonen ett rörelseresultat på 33,5 miljoner kronor (28), samt ett nettoresultat om 26,2 miljoner kronor (18,6). Utdelningen höjdes till 1:50 kronor per aktie (1:25).

DIREKT

Följ de aktuella aktierna här

Doro