Vinsten rusar för Doro Foto: Pressbild Doro

Vinsten rusar för Doro

Publicerad 2015-08-21 08:01:00

Rapport Seniormobiltillverkaren mer än fördubblar resultatet på sista raden under andra kvartalet.

Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 21,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2015 (9,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:91 kronor (0:45).

Nettoomsättningen uppgick till 426 miljoner kronor (274), medan orderingången var 389 miljoner kronor (296).

Rörelseresultatet blev 29,3 miljoner kronor (11,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,3 miljoner kronor (47,0).

Bolagets helårsprognos kvarstår oförändrad. Koncernens omsättning och resultat för 2015 väntas öka, där merparten genereras under andra halvåret.

DIREKT

Följ de aktuella aktierna här

Doro