Vinstlyft för Doro

Vinstlyft för Doro

Publicerad 2013-08-21 07:59:00

Rapport Seniormobiltillverkaren mer än fördubblar vinsten i det andra kvartalet. Även omsättningen lyfter rejält för bolaget.

Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 12,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (6,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:63 kronor (0:31).

Nettoomsättningen uppgick till 273 miljoner kronor (157), medan orderingången var 250 miljoner kronor (207).

Rörelseresultatet blev 17,5 miljoner kronor (4,6), samtidigt som resultatet före skatt uppgick till 17,2 miljoner kronor (6,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,5 miljoner kronor (26,0).

DIREKT

Följ de aktuella aktierna här

Doro