Klart bättre för Dometic

Klart bättre för Dometic

Publicerad 2018-02-08 08:22:00

Rapport Dometic, som tillverkar produkter till bland annat husvagnar och husbilar, redovisar ett rörelseresultat om 191 miljoner kr (173) för det fjärde kvartalet.

Justerat för engångsposter var rörelseresultatet 310 miljoner kr (210). Engångsposterna låg på -119 miljoner kr (-37).

Resultatet efter skatt låg på 277 miljoner kr (302) motsvarande 0,94 kr per aktie (1,02).

Nettoomsättningen uppgick till 3 252 miljoner kr (2 786) efter en organisk tillväxt på 16 procent (5).

En utdelning om 2,05 kr per aktie föreslås för helåret 2017 (1,85).

Direkt