DNB spår negativa vädereffekter

Datum: 2016-06-02 15:00

STOCKHOLM (Direkt) Vädret i nordöstra USA har så här långt in i det andra kvartalet varit ofördelaktigt för Husqvarna, vilket väntas dämpa volymerna inom divisionen Consumer Brands. Det skriver DNB Markets i en analys daterad 2 juni.

DNB pekar på den historiskt säsongsmässigt starka försäljningen av trädgårdsprodukter i det andra kvartalet där vädret under april och maj sätter tonen för efterfrågeläget. Enligt DNB:s analys har temperaturen i de nordöstra delarna av USA i år varit lägre än i fjol, något som sägs ha påverkat Husqvarnas konkurrent Toros försäljning i april.

"Och vi anser att det borde vara negativt även för Husqvarnas division Consumer Brands där vi nu ser en tioprocentig volymnedgång i det andra kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol", skriver DNB.

Enligt SME Direkts senaste sammanställning från i början av maj räknar analytikerna i snitt med en organisk försäljningstillväxt för hela Consumer Brands i det andra kvartalet på -1,3 procent. Divisionen har ungefär fyra femtedelar av sin omsättning i Nordamerika.

Vädret i Europa har dock inte avvikit i någon större utsträckning från fjolårets eller från ett "normalt" andra kvartal, menar DNB vidare.

I analysen lyfts också robotgräsklipparna fram: DNB har, genom att studera sökdata på Google, noterat att konsumenternas intresse för robotgräsklippare ökat rejält i såväl Tyskland som Storbritannien. Dessutom har ett kraftigt ökat intresse märkts i USA, enligt DNB.

DNB har alltjämnt en köprekommendation för Husqvarna med en riktkurs på 70 kronor.

Kurs då rekommendationen gavs:
65,15 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: DNB Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser