DI rekommenderar sälj

Datum: 2016-01-18 07:30

Sälj

Bilia A

STOCKHOLM (Direkt) Avtagande nybilsförsäljning kommer att pressar återförsäljaren Bilia de kommande åren och bolaget får också allt mindre andel av intäkterna från nya bilar. Mot den bakgrunden rekommenderar Dagens Industri sälj av aktien.

Tidningen lyfter fram att Bilia värderas till drygt 13 gången rörelsevinsten.

"Det är tillräckligt lågt med tanke på att vinsten borde minska de kommande åren när bilförsäljningen går ned", skriver DI i analysen.

Den nedgång som branschen förutser i Norge och Sverige kan bli ett trendskifte, skriver tidningen. Samtidigt har konkurrensen på service ökat. Bilia har blivit bättre på att binda upp kunderna i serviceavtal, men ökar också affärsrisken när leasing blir vanligare.

Kurs då rekommendationen gavs:
158 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser