DI rekommenderar sälj

Datum: 2014-02-24 08:30

Sälj

Ratos B

STOCKHOLM (Direkt) Hög värdering i kombination med nuvarande bleka utsikter gör att Dagens Industri rekommenderar att sälja aktien i Ratos.

Det framgår av en analys i måndagens tidning.

För att aktien i investmentbolaget ska bli köpvärd måste vinsten öka mer än för övriga börsbolag. Det kräver i sin tur att vindkrafts- och byggmarknaderna tar fart och att Statoil ökar borrningarna efter olja i Nordsjön. Eller så måste Ratos sälja ett portföljbolag med god reavinst.

"Av detta syns inget", sammanfattar Dagens Industri i analysen.

De vinstlyft som är att sikta i vissa portföljbolag är enligt tidningen inte tillräckliga för att parera resultatnedgången hos de större innehaven, inte minst i nyförvärvade oljeservice bolaget Aibel som under 2014 kommer att drabbas av att Statoil beslutat sig för att dra ned på borrverksamheten.

Kurs då rekommendationen gavs:
60,8 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser