DI rekommenderar köp

Datum: 2014-01-07 07:30

STOCKHOLM (Direkt) Försvarsindustrin har ingen ljus framtid på kort sikt. Undantaget är Saab, som trots ett mycket intensivt år framför sig värderas lägre än branschen.

"Om allt går enligt planerna med flygplanen till Brasilien lär aktien under året stiga över 200 kronor", skriver Dagens Industri i tisdagens nummer och rekommenderar köp.

Om Brasilienförhandlingarna klaras av under 2014, om Schweiz slutligen kommer till skott med sin beställning och om Sveriges utökningsorder på Gripen från 2013 fullt ut räknas in i orderstocken, kommer orderboken att vara värd 100 miljarder kronor om ett år, påpekar DI.

Saab har trots kursuppgången i december aldrig varit så lågt värderat i förhållande till orderboken. Saab är även lägre värderat än övriga försvarsföretag redan till dagens värdering. Aktiemarknaden räknar dessutom med att Saabs vinst ökar med 22 procent de kommande två åren jämfört med branschen som under motsvarande period i snitt väntas öka vinsten med 11 procent.

Försvarsindustrins allmänna nedgång syns inom Saabs affärsområde Dynamics som varit stjärnan i bolaget. Under 2013 har orderingången minskat med 22 procent och rörelsemarginalen till 5,9 procent. Rörelsemarginalen bör dock öka i år med tanke på att Saab genomför ett besparingsprogram, anser DI.

Kurs då rekommendationen gavs:
174 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser