DI rekommenderar köp

Datum: 2013-05-16 07:30

Köp

SKF B

STOCKHOLM (Direkt) Dagens Industri anser SKF-aktien vara köpvärd enligt en rekommendation i månadsbilagan Dimension, där kullagertillverkaren lyfts fram som "månadens börscase".

Om det pågående sparprogrammet faller på plats höjs rörelsemarginalen med 4-5 procentenheter, konstaterar tidningen, och stor förbättringspotential finns inom Automotive om den positiva trenden från det första kvartalet fortsätter.

Kurs då rekommendationen gavs:
160,3 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser