DI rekommenderar köp

Datum: 2013-04-08 08:00

STOCKHOLM (Direkt) Att Peabs aktiekurs fått sig en törn under den senaste tiden samt förbättrade lönsamhetsmarginaler framöver gör att måndagens nummer av Dagens Industri köpstämplar byggaktien.

Peab har en förkrossande stor del av sin omsättning i Sverige vilket av naturliga skäl gör bolaget väldigt sårbart för större, inhemska, konjunkturförsvagningar.

Svensk ekonomi samt det relativt gynnsamma statsfinansiella läget i landet gör dock att utgångsläget ter sig ganska förmånligt trots att Sveriges Byggindustrier räknar med något minskade bygginvesteringar i år, enligt tidningen.

Dagens Industri räknar emellertid med en måttlig omsättningsökning i år tack vare en spänstig orderbok.

Bland de tyngsta plusargumenten nämns en förbättrad marginal tack vare färre nedskrivningar samt färre lågmarginalprojekt då finanskrisens order färdigställs.

Bland ytterligare argument som hamnar på byggbolagets pluskonto märks en tilltalande direktavkastning och en låg historisk värdering.

På minuskontot bokförs dock Peabs höga skuldsättning och osäkerheten kring vd-stolen i väntan på en permanent lösning.

Kurs då rekommendationen gavs:
35,12 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser