DI rekommenderar köp

Datum: 2013-03-11 08:00

STOCKHOLM (Direkt) Teknikkonsulten Sweco handlas kring rekordnivåer men det finns förutsättningar för att aktien kan fortsätta uppåt under det kommande året.

Det menar Dagens Industri som analyserar Sweco i måndagens tidning. En köprekommendation utfärdas därmed med riskbedömningen "medel".

Till de faktorer som talar för Sweco och aktien hör en bra tillväxthistorik och en stark finansiell ställning som gör att bolaget kan övervintra i en fas av konjunkturavmattning. Balansräkningen ger också utrymme för förvärvsdriven tillväxt. Förvärvskapaciteten kan beräknas till cirka en halv miljard kronor under det närmaste året, utan att nettoskuldmålet överskrids, skriver DI.

Tidningen pekar också på att det samtidigt finns en potential att ytterligare förbättra marginalerna om förlusterna i Ryssland kan stoppas och affärsområdet Industry fortsätter på sin starka trend. En höjning av debiteringsgraden till nivåer som gällde före finanskrisen skulle också få genomslag i marginalen.

Kurs då rekommendationen gavs:
78 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser