DI rekommenderar köp

Datum: 2013-01-07 08:30

STOCKHOLM (Direkt) Värderingen av Trelleborg har successivt skruvats upp, men det är ännu inte för sent att kliva på för placerare som söker en bra avkastningsmöjlighet. Den kraftigt förbättrade lönsamheten och utdelningspotentialen talar för att Trelleborg fortsätter att vara en vinnare på börsen det kommande året.

Det skriver Dagens Industri i en analys av verkstadsbolaget i måndagens tidning. Rådet är köp med riskbedömningen Låg.

Trelleborgs finansiella ställning har stärkts påtagligt och skuldsättningen ligger nu sannolikt under 40 procent. Det betyder att bolaget kan öka skuldsättningen med 8 miljarder kronor utan att överskrida rådande finansiella mål.

Det talar för att Trelleborg kan fortsätta att driva tillväxt med kompletterande förvärv utan att utdelningskapaciteten hotas. I fjol fick aktieägarna 2:50 kronor per aktie och i vår bör det höjas till åtminstone 3 kronor, skriver DI.

Till det kommer kryddan med en möjlig avknoppning av delägda Trelleborg Vibracoustic. Värdet på hela bolaget kan beräknas till cirka 16 miljarder kronor, vilket innebär 8 miljarder för Trelleborgs del. Det motsvarar 25 kronor per aktie i Trelleborg och det är inte osannolikt att dessa pengar slussas direkt till Trelleborgs ägare i form av extrautdelning, skriver DI vidare.

Kurs då rekommendationen gavs:
83,55 kr

Rekommendation från: DI

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser