DI rekommenderar köp

Datum: 2012-09-17 08:00

STOCKHOLM (Direkt) Snart kan dolda värden i Ica synliggöras och det kan lyfta kursen i Hakon.

Det tror Dagens Industri som i måndagens tidning rekommenderar köp i Hakon Invest.

Hakon handlas cirka 15 procent under substansvärdet, enligt tidningens styckningskalkyl. Sannolikheten är god för att åtminstone dessa 15 procent synliggörs i kursen det kommande året, skriver Dagens Industri mot bakgrund av holländska Ahold har bestämt sig för att utvärdera det 60-procentiga innehavet i Ica.

Denna utvärdering kan sluta med börsnotering av hela eller delar av Ica (som Hakon äger till 40 procent). Även om Ahold skulle sälja sin andel till privata investerare skulle marknadsvärdet på Ica tydliggöras, tror tidningen.

"Hakon blir inte någon kursraket men riskerna på nedsidan är också väldigt begränsade", skriver Dagens Industri och pekar bland annat på den stabila livsmedelsverksamheten, Icas starka position i Sverige, Hakons starka finanser och en förmodat hög direktavkastning.

"Det är läge att greppa den ofta bortglömda Hakonaktien", avslutas analysen. 

Kurs då rekommendationen gavs:
110,3 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser