Deutsche Bank sänker rekommendation

Datum: 2014-08-18 10:00

STOCKHOLM (Direkt) Efter en bättre kursutveckling för Nordea än för sektorn under det första halvåret, understödd av bankens förbättrade kapitalrelation, spås fokus nu skifta mot en svag intäktstrend, vilket hotar Nordeas vinstmomentum 2015.

Det skriver Deutsche Bank i en analys den 17 augusti, där rekommendationen sänkts till behåll med riktkurs 10 euro.

"Vi väntar oss att uppmärksamheten nu riktas mot en trög top line och nedsidan i Finland, som ligger utanför ledningens kontroll, riskerar att öka. Vi tror att svaga intäktstrender kommer att utmana det vinstmomentum som ligger i förväntningarna", skriver Deutsche Bank.

Deutsche Bank anser därmed att Finland i nuläget mer utgör en intäktsfråga än en fråga om tillgångskvalitet.

"Svagare konsumentförtroende och huspristillväxt kommer sannolikt att leda till lägre kredittillväxt och påverka aktivitetsnivån", skriver Deutsche Bank, som sänkt sina estimat för utlåningstillväxten i Finland 2015 och 2016.

Sammantaget har Deutsche Bank sänkt sina estimat för Nordeas vinst per aktie 2-3 procent och ligger nu 4-7 procent lägre än SME Direkts konsensus efter kvartalsrapporten.

"Men vi tror fortsatt att avkastningen på eget kapital, kapitalet och tillväxtmixen bör rättfärdiga en utdelningspolicy på 75 procent, men vi skjuter på revideringen av utdelningspolicyn ett år till 2015 givet fortsatt osäkerhet kring reglering", skriver Deutsche Bank, som prognostiserar Nordeas kärnprimärkapitalrelation till över 16 procent vid årsskiftet och utdelningsandelen för 2014 till 65 procent.

"Vi anser att möjligheterna är begränsade för någon nordisk bank att dela ut mer än 75 procent i närtid givet de regulatoriska osäkerheterna", fortsätter Deutsche Bank.

Kurs då rekommendationen gavs:
89,9 kr
Riktkurs:
88,5 kr

Rekommendation från: Deutsche Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser