Det kalla vädret kan påverka negativt

Datum: 2010-02-23 12:09

Köp

H&M B

Ledningen

Ledningen har blivit mycket mer positiv än vad den var under 2009. Resultatet under Q4 var starkt och aktionerna som har vidtagits för att förbättra LFL ser ut att skördat resultat. Det kalla vädret kan dock komma att bli ett problem för vårkollektionen och den svaga euron är också negativ. Deustche Bank upprepar rekommendationen Köp vilket baseras på starkt intäktsmomentum och ett attraktivt långsiktig tillväxtcase. LFL ökade med 3 % under december och med 1 % under januari. LFL har visserligen drivits av ökade kampanjer och fördelaktigt väder men ledningen känner att åtgärderna som är vidtagna har gett resultat. Deutsche Bank nedgraderar sina EPS-estimat på grund av kronans värdeökning trots att H&M återkommande har bevisat att de kan upprätthålla eller stärka bruttomarginalerna även i motgång från inflation eller valutaeffekter.
Kurs då rekommendationen gavs:
436 kr
Riktkurs:
470 kr

Rekommendation från: Deutsche Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser