Den finansiella risken har minskat

Datum: 2010-06-02 12:21

Swedbank

Swedbank höjer rekommendationen för Black Earth Farming till Köp från tidigare Neutral. Samtidigt höjs riktkursen till 30 kronor från tidigare 26 kronor. Banken gör uppgraderingen efter att ha mött företagsledningen. Kontrollfunktioner är snart på plats och kostandsmedvetandet är högt. Vidare anser banken att administrations- och distributionskostnaderna bör kunna sjunka i linjen med trenden under Q1, vilket tyder på lönsamhet fjärde kvartalet 2010 och 2011. Den finansiella risken, har enligt banken, minskat då kassaflödet är stabilt. Den potentiella nya obligationen är en ytterligare säkerhet samt att landvärdet uppgår till 20 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
22,95 kr
Riktkurs:
26 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser