Defensiv och billig tillväxt

Datum: 2008-09-08 09:49

IT-bolaget Formpipes kombination av defensiv tillväxt till relativt låg värdering lockar fortfarande, menar Börsveckan.

Värderingen ligger på 1,7 gånger omsättningen och 6,8 gånger rörelseresultatet alltså. P/e-talet hamnar runt 8, vilket bedöms vara okej men inte billigt givet den låga likviditeten i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
15,3 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser