Defensiv aktie med potential

Datum: 2009-12-08 10:11

Erik

Erik Penser FK initierar bevakning av Securitas med en Köprekommendation och riktkurs 77 SEK. Detta innebär på ett års sikt en potential på ca 13 %. Det beräknas även att bolaget kommer att genomföra en utdelning om 3 SEK, vilket gör att den totala avkastningen skulle uppgå till 17 %. Om aktien når nivån på 77 SEK om ett år implicerar det en beräknad värdering på 12,5 gånger de kommande tolv månadernas vinst (P/E), vilket kan jämföras med ett femårsgenomsnitt på 13,2x. Erik Penser FK ser Securitas som ett defensivt stort svenskt bolag. Huvudkomponenterna i caset är stabil tillväxt, stabila marginaler och starkt kassaflöde. Vidare räknar fondkommissionären att det fria kassaflödet, som i dagsläget bedöms till ca 2 MDRSEK per år, inte bara räcker till en direktavkastning på 4-5 % utan också till förvärv som årligen kan generera en försäljningstillväxt på 4 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
68,6 kr
Riktkurs:
77 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser