DB sänker till sälj

Datum: 2011-03-29 13:23

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Deutsche Bank sänker rekommendationen för Handelsbanken till sälj från tidigare behåll. Riktkursen sänks till 193 kronor från tidigare 211 kronor.
Det framgår av en sektoranalys daterad den 29 mars.
Deutsche Bank har sänkt sina prognoser för nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde med 14 procent i år och med 7 procent 2012, vilket är främsta förklaringsfaktor till att vinstprognosen per aktie kommande två helår justerats ned med 2 procent vardera.
A-aktien stängde på 208:30 kronor under föregående handelsdag.
Kurs då rekommendationen gavs:
208,3 kr
Riktkurs:
193 kr

Rekommendation från: Deutsche Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser