Danske höjer rekommendationen

Datum: 2011-01-21 15:47

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Danske Markets höjer rekommendationen för Ericsson till öka från tidigare minska. Riktkursen höjs till 85 kronor från tidigare 60 kronor.

Det framgår av en analys från Danske Bank daterad den 21 januari.

Banken har identifierat ett antal trender som gynnar Ericsson under de närmaste åren, och höjer sina estimat för bolagets vinst per aktie för åren 2010-2012 till 5:78 kronor (5:73), 5:52 kronor (5:07) respektive 5:33 kronor (4:83).

Ett skifte i mobiloperatörernas investeringar mot så kallad multiservice-utrustning, som kombinerar flera radioteknologier, kommer sannolikt att driva en omfattande cykel av nätuppgraderingar i Europa under 2011, spår Danske Bank.

Multiservice-utrustning kan möjliggöra capex-sänkningar på 20 procent eller mer för en mobiloperatör, varför konceptet kan väntas vara attraktivt och eventuellt leda till ett mer gynnsamt prisklimat för leverantörerna i det fall efterfrågan gör att produktionskapaciteten når taket.

Banken räknar med att marknaderna i USA och Japan kommer att visa stark utveckling de kommande åren tack vare att operatörerna bygger ut mobilnät med lte och även expanderar kapaciteten i näten. Särskilt Japan kan visa sig bli en högmarginalmarknad under utbyggnadfasen med lte, på grund av frånvaron av kinesisk konkurrens, hävdar Danske Bank.

En ny struktur för mobilnäten, så kallad nätverkstopologi, med nya komponenter såsom pico-, nano- och femtobasstationer kommer att driva ned kostnaden för lte-nät och därmed driva nätinvesteringarna uppåt när teknologin mognar under åren 2012-2013, spår banken och höjer sitt estimat för Ericssons omsättning helåret 2012 med 4 procent till knappt 217 miljarder kronor.

Ericssons B-aktie stängde på 76:40 kronor under föregående handelsdag.
Kurs då rekommendationen gavs:
76,4 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser