Danske Bank Markets höjer riktkurs

Datum: 2014-09-25 11:30

Köp

Orexo

STOCKHOLM (Direkt) Danske Bank Markets höjer riktkursen för Orexo till 195 kronor från tidigare 180 kronor, efter att ha justerat för Orexos private placement, valutaförändringar och förväntningar om att Orexo kommer att accelerera marknadsföringen vilket väntas leda till ökade marknadsandelar 2015-16. Rekommendationen köp upprepas.

Det framgår av ett marknadsbrev.

Det är nu ännu mer sannolikt att USA kommer att göra lagändringar som gynnar utökad tillgång till opiatberoendebehandlingar, enligt Danske.

Vid en event bland lagstadgare i Washington DC den 23 september märktes starkt konsensus för att lyfta, om inte ta bort, det nuvarande taket på 100 patienter som en läkare kan behandla för opiatberoende. En sådan förändring skulle vara bra för Orexo eftersom bolagets marknad skulle bli större, skriver Danske.

Danske har även pratat med en professor i ämnet som bekräftade att en mer restriktiv användning av opiater sannolikt inte är tillräckligt för att stoppa det växande beroendet. Experten pekade på att flera studier bekräftar att det blir ett bättre utfall om patienter med opiatberoende behandlas med läkemedel, som buprenorphine - den aktiva substansen i Orexos Zubsolv.

Kurs då rekommendationen gavs:
124 kr
Riktkurs:
195 kr

Rekommendation från: Danske Bank Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser