Dags att skörda under 2010

Datum: 2009-12-22 11:03

Starkt köp

BE Group

Det

Det senaste året har varit en utmaning för BE Group med fallande volymer och stålpriser. Framöver ser det dock ut som att stålmarknaden kommer att förbättras genom en större efterfrågan vilket bådar gott. Även effekterna av kostnadsbesparingsprogrammet på 170 MSEK borde vara signifikanta. Swedbank förväntar sig inte att kursdrivaren kommer att inträffa under fjärde kvartalet 2009, utan det är under första och andra kvartalet 2010 som priserna och volymerna verkligen tar fart. Banken har sänkt sina estimat för 2009 med anledning av resultatet från lagerförluster om 15 MSEK under Q4-09. Aktien handlas till P/E om 10-8 och till en rabatt om 70-25 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,1 kr
Riktkurs:
55 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser