Dags att köpa Novestra

Datum: 2003-09-01 21:17

Köp

Strax

Börsveckan köper in Novestra-aktien till modellportföljen.

Investmentbolaget vände till vinst under första halvåret, och nästan alla onoterade bolag var lönsamma. Börsveckan anser att det mest spännande portföljinnehavet är myPublisher, som ökade försäljningen med 200 procent på årsbasis. Bedömningen är därför att det är köpläge i Novestra.
Kurs då rekommendationen gavs:
9,95 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser