Dags att kliva av SKF

Datum: 2005-10-24 10:36

Sälj

SKF B

Veckans Affärer menar att det är klokast att i detta skede kliva av SKF-aktien efter den kursuppgång som varit.

Framför allt är det de långsiktiga utsikterna som skrämmer, enligt VA, som anser att kunderna är pressade och att lönsamheten kommer att sjunka. Lönsamheten är också sämre än Sandviks och Atlas Copcos, och tillväxtutsikterna svagare och risken högre. Tillsammans motiverar det mer än väl den rabatt på 20 procent som aktiemarknaden har satt på SKF-aktien i förhållande till de två verkstadskollegorna, skriver VA.
Kurs då rekommendationen gavs:
95,875 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser