Dagens värdering är rimlig

Datum: 2010-04-13 14:25

Erik

Erik Penser Fk har återupptagit bevakningen av Husqvarna med rekommendationen Behåll och satt riktkursen till 50 kronor. Försäsongen för bolagets produkter har varit svag med anledning av det kalla väder som varit i Europa och i USA. Fondkommissionären bedömer även att jämförelsetalen i slutet av 2010 kommer att vara tuffa eftersom slutet på 2009 var relativt starkt. Vidare har Erik Penser Fk lagt sig cirka 6 % lägre än konsensus eftersom de inte förväntar sig en volymtillväxt i Husqvarna. Detta skapar i sin tur en kortsiktig risk i aktien, menar Erik Penser Fk. Bolaget har påbörjat en långsiktig process i syfte att sänka koncernens kostnader. En rimlig uppskattning är att bolaget kan sänka kostnaderna med 2-3 procentenheter på marginalerna, vilket talar för historiskt höga marginaler när volymerna väl återhämtar sig. Erik Penser FKs marginalprognos för 2012e ligger på 10,6 % och anser därför också att dagens värdering är rimlig.
Kurs då rekommendationen gavs:
52,875 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser