Dagens Industri rekommenderar köp

Datum: 2014-05-15 08:00

STOCKHOLM (Direkt) Dagens Industri låter sig inte skrämmas av den kraftiga uppvärderingen av Trelleborg.

I torsdagens nummer av DI Dimension rekommenderas åter köp av aktien.

Det som talar för aktien är att det finns god chans att rörelsemarginalen fortsätter att stiga mer än vad marknaden förväntat och om försäljningsvolymerna ökar kommer marginalen att lyfta ytterligare.

"Ytterligare ett argument för aktien är att bolaget med största sannolikhet kommer att skifta ut stora summor till ägarna", skriver DI vidare och ser en betydande höjning av ordinarie utdelning framöver samt möjlighet till stor extrautdelning om hälftenägda Vibracoustics säljs.

Risken i aktien är låg tack vare diversifierad kundbas och stark balansräkning. Dessutom är försäljningen till Ryssland och Ukraina försumbar.

Kurs då rekommendationen gavs:
143,1 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser