Dagens Industri rekommenderar köp

Datum: 2014-05-12 07:30

STOCKHOLM (Direkt) Lundin Petroleum har gått sämre än index de senaste två åren. Marknaden är skeptisk till att nästa års produktionsökning ska lyckas.

Rädslan är dock överdriven, tycker Dagens Industri som rekommenderar köp för aktien.

Orsaken till den svaga utveckling är enligt tidningen att aktiemarknaden lagt allt fokus på fältet Johan Sverdrup, som inte är så stort som det fanns
förhoppningar om vid årsskiftet 2011/2012.

Trots att frågetecknen för fältet kvarstår är sannolikheten enligt DI hög att kursen står betydligt högre om ett år, eftersom aktien ur flera aspekter är
undervärderad.

Kurs då rekommendationen gavs:
129,1 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser