Dagens Industri rekommenderar köp

Datum: 2014-03-17 08:00

STOCKHOLM (Direkt) Järnhandelskedjan Swedol har efter en längre period av snabb expansion och stigande kostnader redovisat en allt lägre rörelsemarginal, trots en skaplig marknad och oförändrad konkurrens.

Under den nye vd:n Clein Johansson Ullenvik sker dock stora och snabba förändringar, och Dagens Industri ser möjligheter till stigande marginaler och förbättrad lönsamhet.

"Köp för långsiktiga", skriver tidningen i måndagens utgåva.

Swedols problem är i mångt och mycket självförvållade, menar DI och hänvisar bland annat till en "hysterisk" butiksexpansion, höga försäljningskostnader, svag lagerhantering och en misskött e-handel.

Clein Johansson Ullenvik, som tillträdde i augusti 2013, har lanserat ett åtgärdsprogram i 117 punkter som ska genomföras i fyra steg med start under fjolårets fjärde kvartal. Programmet innehåller en rad punkter för att höja marginalerna och ett stopp för nya butiksetableringar.

"Från och med tredje kvartalet (2014) är fokus på innovation. Då ska vi vara ikapp konkurrenterna och driva utvecklingen i marknaden", säger han.

Värderingen av aktien både skrämmer och lockar, konstaterar Dagens Industri. Räknat på fjolårsresultatet är aktien börsens dyraste industrihandlare.

"Multiplicerar vi i stället fjolårets omsättning med rörelsemarginalmålet på 11 procent får vi ett rörelseresultat på 150 miljoner kronor. Den vinsten betalar marknaden knappt tio gånger för. Det är billigast av alla", skriver tidningen, som dock tror att det dröjer åtminstone till 2016 innan Swedol når de nivåerna.

Kurs då rekommendationen gavs:
20,1 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser