CSFB tveksamma till nya målsättningen

Datum: 2002-07-23 11:08

Den stora investmentbanken Credit Suisse First Boston rekommenderar sina storkunder att sälja Ericsson.

Credit Suisse First Boston, CSFB, ställer sig tveksam till om Ericsson kan nå en kostnadsnivå som ger nollresultat vid en försäljning på 120 miljarder kronor i slutet av 2003. Banken skulle därför inte bli överraskad om det kommer att bli ytterliggare besparingsprogram framöver. CSFB gör bedömningen att Ericsson kommer att behöva dra in ytterligare 10 miljarder kronor från olika avyttringar. Rekommendationen sätts till sälj och riktkursen blir 10 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
12 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser