Credit Suisse sänker riktkursen

Datum: 2017-12-19 10:30

Outperform

H&M B

STOCKHOLM (Direkt) Det schweiziska investmentbanken Credit Suisse, som har rekommendationen outperform på H&M-aktien, listar i en analys på tisdagen tre nyckelfrågor vad gäller det svenska klädbolagets utveckling under det kommande halvåret:

Hur ska bolaget normalisera sitt lager?

Hur säker är utdelningsnivån?

Hur radikal strategi läggs fram på kapitalmarknadsdagen i februari?

Det framgår av en analysuppdatering fån den 19 december där riktkursen för H&M sänkts till 205 kronor från 230 kronor och rekommendationen outperform upprepas, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på tisdagen.

Vad gäller svaret på den första frågan tror Credit Suisse att H&M:s svaga försäljningsutveckling i det fjärde kvartalet stärkt behovet för mer radikala åtgärder i form av en lagernedskrivning på 4,5 miljarder kronor 2017. Hur det fysiska överlagret konkret ska hanteras återstår att se, resonerar Credit Suisse.

På den andra frågan tror Credit Suisse att utdelningsnivån på 9:75 kronor per aktie bibehålls ytterligare ett år. Banken hänvisar här bland annat till att direktavkastningen på 5,7 procent är "ett av få skäl" till att äga aktien ur större svenska ägares perspektiv och till att balansräkningen inte är särskilt ansträngd ännu.

I resonemanget om den tredje frågan hanteras frågan om butiksstängningar och i sin modell har Credit Suisse nu lagt in stängning av 150 butiker per år under minst tre års tid, vilket ger en årlig butiksexpansionstakt för H&M-varumärket enskilt på 3-4 procent.

Credit Suisse har sänkt sin prognos för vinst per aktie 2017 med 32 procent och i den justeringen återspeglas lagernedskrivningen på 4,5 miljarder. Bankens prognos för 2018 har sänkts med 10,8 procent

Kurs då rekommendationen gavs:
170 kr
Riktkurs:
205 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser