Credit Suisse sänker riktkurs

Datum: 2015-10-15 09:30

Outperform

SEB A

STOCKHOLM (Direkt) Credit Suisse har gjort en genomgång av den nordiska banksektorn och favoriten heter Danske Bank.

Följande är några kommentarer samt ändrade riktkurser för aktierna i sektorn:

* SEB: outperform, riktkurs 111 SEK (från 122)

Bör gynnas mest när aktivitet inom företagssegmentet förbättras. Den, i ett nordiskt perspektiv, låga utdelningsandelen indikerar att SEB kan stå emot regulatoriska risker bättre än sina konkurrenter. CS anser att investerare har prisat in ett svagt tredje kvartal.

Kurs då rekommendationen gavs:
91 kr
Riktkurs:
111 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser