Credit Suisse sänker rek

Datum: 2018-01-15 10:00

Underperform

Swedbank A

STOCKHOLM (Direkt) Svenska och norska bostadspriser i förhållande till inkomster är uppe vid 40-årshögsta. Med ett överutbud som byggs upp på de båda bostadsmarknaderna och utsikter för ytterligare bostadsprisnedgång är det inte rätt läge att äga svenska bankaktier.

Det skriver Credit Suisse i en sektoranalys där Swedbank sänks till underperform med ny riktkurs om 180 kronor (203). För SEB och Handelsbanken upprepas underperform med nya riktkurser om 87 (89) respektive 102 kronor (109).

"Med en värdering om 1,9 mot anläggningstillgångarnas bokförda värde (TBV) ser inte en bostadsmarknadskorrektion inprisad ut i Swedbankaktien och vi bedömer även att kostnaderna kan komma att svika", skriver Credit Suisse.

Banker riskerar att påverkas av en svagare bostadsmarknad på flera sätt, enligt analysen: genom generellt negativ inverkan på BNP-tillväxten, minskande efterfrågan på bolån och hårdare konkurrens i segmentet, försämrad tillgångskvalitét, och centralbankerna kan tänkas hålla nere räntor under en ännu längre period.

"En inbromsning på bostadsmarknaden försvagar caset för högre korträntor vilket, annars, skulle kunna driva upp bankernas inlåningsmarginaler. En stramare penningpolitik skulle inte vara en lämplig reaktion mot fallande fastighetspriser och/eller en ekonomisk inbromsning. Räntehöjningar skulle kunna komma att utlösa oro bland investerare för negativa följdeffekter på bostadsmarknaden vilket i sin tur skulle vara negativt för bankaktier", skriver Credit Suisse.

I analysen påpekas att Handelsbanken har en ledande position inom fastighetsutlåning i Norden.

För Nordea upprepas rekommendationen neutral med ny riktkurs om 11:1 euro (11:4). Även för DNB upprepas neutral medan outperform upprepas för Danske Bank.

Vid 10-tiden på måndagen var SHB och Swedbank svagast i OMXS30 med nedgångar på omkring 1,5 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
204,3 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser