Credit Suisse sänker rek

Datum: 2015-12-01 10:30

Underperform

Ericsson B

STOCKHOLM (Direkt) Credit Suisse befarar att en sjunkande global marknad för mobilsystem innebär utmaningar för Ericssons tillväxtutsikter. Investmentbanken tror att Ericssons försäljning kommer att sjunka 2 procent 2016 och 1 procent 2017.

Det skriver Credit Suisse, CS, i en analys daterad den 1 december där investmentbanken sänker rekommendationen till underperform (neutral) och riktkursen till 75 kronor (85).

Enligt CS:s analys väntas operatörernas globala investeringar, capex, i mobilsystem sjunka med 3 procent under 2016 och med 4 procent under 2017. CS räknar därför med att marknaden för utrustning till mobilsystem kommer att sjunka med 2 procent under 2016 såväl som 2017.

Vidare påpekar CS att trots att Ericssons pågående besparingsprogram väntas förbättra marginalen, anser investmentbanken att konsensus även för marginalen ligger för högt.

"Med en begränsad bruttomarginalökning ser vi en betydande risk i konsensus för försäljningen och ebita-resultatet för 2016/2017", skriver CS.

Kurs då rekommendationen gavs:
84,95 kr
Riktkurs:
75 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser