Credit Suisse inleder bevakning

Datum: 2011-09-09 14:22

Outperform

SEB A

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Credit Suisse har inlett ny bevakning av den nordiska banksektorn där SEB lyfts fram som favorit. Överlag är investmentbankens utsikter positiva för de nordiska bankerna, då låga riskvikter anses väga upp de negativa effekter som högre kapitalkrav för med sig. Därutöver anses smittorisken från den europeiska skuldkrisen överdiskonterad.

Det framgår av en analys daterad den 7 september.

"De låga genomsnittliga riskvikterna indikerar att hävstången i balansräkningarna inte behöver falla under nivåerna från åren 2000-2007. Skuldsättningen behöver enskilt inte trycka ned de nordiska bankernas lönsamhet under historiska nivåer", skriver Masih Yazdi, analytiker på Credit Suisse.

Smittorisken från skuldkrisen i Europa anses vidare överdrivet diskonterad i de nordiska bankaktierna.

"Högre kapitalisering, lägre exponering mot högriskområden, längre löptid i upplåningen och lägre relativa landrisker är skillnaden mot finanskrisen 2008-2010", skriver Masih Yazdi.

På den negativa sidan lyfter Credit Suisse fram att konsensusprognoserna för de nordiska bankernas vinster per aktie ännu inte reflekterar den senaste tidens förändrade makroekonomiska utsikter och lägre förväntade ränteläge fullt ut.

"Vi ligger i snitt 7-10 procent under konsensus i våra vinstprognoser per aktie 2012-2013", skriver Masih Yazdi.

SEB är Credit Suisses "top pick" med rekommendationen outperform och riktkursen satt till 50 kronor.

"SEB skulle bli minst påverkad av någon reglering av riskvikter för bolån, minst påverkad av förlängda övergångsregler, har störst möjlighet att öka sin kapitaleffektivitet och påverkas minst av lägre ränteförväntningar", skriver Masih Yazdi.

Som ett lågriskalternativ lyfts Handelsbanken fram i andra hand, också med rekommendationen outperform och med riktkursen satt till 214 kronor. Handelsbanken anses vara den bäst anpassade banken för den nya tidens kapitalregler.

Även Nordea tilldelas rekommendationen outperform, med riktkursen 70 kronor, då förutsättningar finns att öka vinsten före kreditförluster kombinerat med låg kostnadsinflation.

Swedbank får rekommendationen underperform och riktkursen 98 kronor, då motvind väntas från fallande marknadsandelar och risk finns för nedjusteringar i konsensus mot bakgrund av bankens höga räntekänslighet.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,97 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser