Credit Suisse höjer riktkursen

Datum: 2016-04-25 09:00

Underperform

SSAB B

STOCKHOLM (Direkt) Credit Suisse höjer riktkursen för SSAB till 31 kronor från 25 kronor. Rekommendationen underperform upprepas.

Det framgår av en analys daterad den 25 april.

"Vi höjer våra estimat väsentligt till följd av 1) högre (väntade) globala stålpriser kommande tolv månader, och 2) 20 procent lägre räntekostnader till följd av beslutet att till slut höja aktiekapitalet efter långa diskussioner de senaste sex månaderna", skriver banken.

SSAB aviserade på fredagen en nyemission om 5 miljarder kronor, vilken tillsammans med löpande kassaflöden från verksamheten och avyttringar av icke-kärnverksamheter ska sänka skuldsättningsgraden till målet 30 procent från dagens 53 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
27,42 kr
Riktkurs:
31 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser