Credit Suisse höjer rekommendation

Datum: 2014-02-05 11:00

Outperform

ABB

STOCKHOLM (Direkt) ABB-aktien steg under onsdagsförmiddagen efter flera positiva bankanalyser inför nästa veckas bokslutskommuniké. Credit Suisse har upprepat rekommendationen outperform med en riktkurs motsvarande 188 kronor.

Enligt Credit Suisse borde de problem i Nordsjön som fick ABB att vinstvarna den 22 januari vara över, eller åtminstone vederbörligen hanterade. I analysen, daterad 5 februari, skriver banken att marknaden tycks överskatta den finansiella betydelsen av dessa problem, och ABB erbjuder dessutom för närvarande den bästa risk-/avkastningsnivån bland europeiska elföretag.

"Mot bakgrund av två telefonkonferenser med företaget sedan pressmeddelandet [om Nordsjöstormarna] och en mer detaljerad analys av projekten [vindkraftsprojekt i Nordsjön] känner vi oss förvissade om att ABB har tagit tillräcklig höjd för framtida utgifter och inte borde behöva ta några nedskrivningar framgent", heter det i analysen, rubricerad "Djupdykning i Nordsjöprojekten".

En notering om ABB:s exponering mot olje- och gasbranschen görs också mot bakgrund av uppgifter på senare tid om minskande investeringsnivåer där under 2014. ABB, anser Credit Suisse, är relativt väl positionerat tack vare att bolaget huvudsakligen är verksamt inom down- och inte upstream (raffinaderier i stället för oljeborrningsprojekt).

Vid klockan 10.45 var ABB-aktien upp drygt 2 procent till cirka 163 kronor i Stockholm, medan OMXS30 var upp ungefär hälften så mycket.

ABB lämnar bokslut den 13 februari.

Kurs då rekommendationen gavs:
163,4 kr
Riktkurs:
188 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser