Credit Suisse höjer rekommendation

Datum: 2012-05-15 11:00

Outperform

Swedbank A

STOCKHOLM (Direkt) Credit Suisse höjer rekommendationen på Swedbank till outperform, från neutral. Riktkursen höjs samtidigt till 127 kronor, från 118 kronor.

Det framgår av en dagsfärsk analys.

"Vår höjning är baserad på synen att Swedbank fortsätter sina återköp av aktier under 2013, vilket bör vara inprisat i aktiekursen under det andra halvåret i år. Vi ser också en större medvind i räntenettot än vad som ligger i konsensus, då vår prognos för vinsten per aktie ligger 7 procent högre för helåret 2012", skriver Credit Suisse.

Sammanfattningsvis skriver Credit Suisse att en hög kapitalisering jämfört med
konkurrenter och låg skuldsättning, tillsammans med målet om att nå 15 procent i avkastning på eget kapital och ett förbättrat politiskt klimat, bör skapa utrymme för återköp om minst 6 miljarder kronor 2013.

Enligt Credit Suisses prognoser är Swedbank överkapitaliserat med 6,3 miljarder kronor vid utgången av 2012, vilket spås öka till 12,0 miljarder vid slutet av 2014.

"Vår modell visar att Swedbanks riskvikter på företagsutlåning bör falla, vilket
tillsammans med en stark kapitalgenerering kan förbättra
kärnprimärkapitalrelationen till 17,2 procent vid utgången av 2012. Justerat för
Basel III, regleringen för riskvikter på bolån och IAS19 motsvarar det en
kärnprimärkapitalrelation på 14,3 procent enligt vår syn, att jämföra med kravet på 13 procent", skriver banken.

SEB är fortfarande den nordiska bankaktie som Credit Suisse föredrar, även den med rekommendationen outperform, med en placering på Credit Suisse så kallade fokuslista.

Kurs då rekommendationen gavs:
106,1 kr
Riktkurs:
127 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser