Avanza och Lindab pressade Creades Foto: istockphoto

Avanza och Lindab pressade Creades

Publicerad 2017-10-12 08:50:00

Rapport Investeringsbolaget Creades resultat rasar men substansvärdet steg en smula. Den blygsamma utvecklingen skylls på sura innehav i Avanza och Lindab.

 Creades redovisar ett resultat efter skatt på 30 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (290). Resultatet per aktie uppgick till 2 kronor (23).

Substansvärdet har ökat med 13 procent under perioden januari-september. Six Return Index ökade under samma period med 12 procent.

Under tredje kvartalet enskilt ökade Creades substansvärde med 1 procent.

"Den relativt beskedliga ökningen förklaras av minskade värden för våra två största innehav Avanza (-7%) och Lindab (-6%) som tillsammans utgör hälften av våra tillgångar. En stark utveckling för de 10 övriga bolag som tillsammans med vår aktiva förvaltning utgör den andra hälften av substansvärdet bidrog till att kvartalet totalt landade på plus", kommenterar vd John Hedberg i rapporten.

Värdet av värdepappersportföljen uppgick den 30 september till 3.042 miljoner kronor, en ökning med 302 miljoner sedan årsskiftet.

Direkt