Consilium endast på lång sikt

Datum: 2003-10-20 16:51

Avvakta

Consilium

Consilium har svaga finanser och Stockpicker sänker sin rekommendation för aktien.

P/E-talet baserat på 2004 års vinst är 12. Bolagets likvida medel har fortsatt att urholkas och den finansiella risken bedöms som hög. Samtidigt har Consilium-aktien stigit och rekommendationen sänks till att avvakta. På tre års sikt anser dock Stockpicker att det finns potential till en kursdubbling eller mer om konjunkturen förbättras markant.
Kurs då rekommendationen gavs:
28,85 kr
Riktkurs:
33 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser