Concordia: Substansvärde på 46 kronor

Datum: 2004-10-12 10:20

Erik Penser Fondkommission upprepar sin köprekommendation på Concordia.

Concordias framtida strategiska inriktning är mot produkttankers med i huvudsakligen långa kontrakt. Ett större logistik innehåll ger en bättre prisbild, skriver Penser i en uppdatering efter Concordias besök hos mäklarfirman. En substansberäkning med antaget pris för V-max fartygen på 110 miljoner dollar och en ökning av marknadspriset på 40 procent för P-max fartygen under nybyggnation, landar värdet på runt 46 kronor per aktie, enligt Penser. Vid mötet med bolaget framfördes synpunkter på en extern ägarrepresentation i Concordias styrelse. Detta kan vara ett alternativ till att få ökad insyn och informationsgivning kring bolaget, vilket även skulle kunna medföra att den idag höga rabatten skulle kunna minskas ytterligare, menar mäklarfirman.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,85 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser