Concordia kan fortsätta uppåt

Datum: 2001-01-29 12:55

Concordia har gått lysande på börsen och Veckans Affärer anser att det finns utrymme för en fortsatt uppgång på ungefär 20 procent.

Marknaden för oljetransporter till sjöss är mer gynnsam än den varit på evigheter enligt Veckans Affärer. Concordias vinst år 2000 och vinstprognos för i år har fått aktien att lyfta. Tankrederier är dock extremt utsatta för ekonomiska och politiska faktorer. Branschen är även en av de mer svårbedömda, så ett köp av aktien kräver att man säljer vid minsta lilla tecken på oro. Trots att aktien fördubblats senaste året finns det potential till fortsatt uppgång. Concordias fartyg är lågt värderade vilket motiverar köp enligt Veckans Affärer.
Kurs då rekommendationen gavs:
20,6 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser