Svagare rörelseresultat än väntat Foto: Jessica Gow /TT

Svagare rörelseresultat än väntat

Publicerad 2018-04-17 07:38:00

Rapport Com Hem:s rapport var en blandad läsning där omsättning och rörelseresultat var lägre än väntat. Det underliggande resultatet låg däremot strax över förväntan.

Com Hem redovisar ett underliggande ebitda-resultat på 738 miljoner kronor för det första kvartalet.

Analytikerna hade räknat med ett underliggande ebitda-resultat på 735 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen hamnade på 1.784 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 1.799 miljoner.

Rörelseresultatet blev 222 miljoner kronor. Väntat där var 250 miljoner.

Com Hem håller på att fusioneras med Tele2 i en affär som beräknas kunna slutföras under andra halvåret 2018.

Står fast vid guidning

Com Hem står fast vid sin guidning för 2018 och på medellång sikt om att bolaget strävar efter att leverera en medelhög ensiffrig tillväxt i koncernens underliggande ebitda-resultat på helårsbasis. Det framgår av kvartalsrapporten.

"Vi förväntar oss att tillväxten till en större del kommer att komma från Com Hem segmentet under 2018 medan vi fortsätter med de nödvändiga satsningarna för att vända Boxer", upprepar bolaget.

Analytikernas snittestimat för 2018 ligger på en ökning i det underliggande ebitda-resultatet på 4,0 procent, enligt SME Direkt.

Bolaget står också fast vid att investeringarna väntas hamna inom intervallet 1,0-1,1 miljarder kronor årligen inklusive Boxer.

Analytikernas snittestimat för capex-investeringarna ligger på 1,1 miljarder kronor för 2018, enligt SME Direkt.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Com Hem Holding