Climeon rusar i premiären Foto: Stig-Göran Nilsson /Nasdaq

Climeons vd Thomas Örström ringer i börsklockan inför premiären.

Climeon rusar i premiären

Publicerad 2017-10-13 10:40:00

Notering (uppdaterad) Climeon rusade rejält över teckningskursen när handeln med aktien inleddes på First North i dag.

Strax efter börsöppning handlades aktien för 46 kr vilket motsvarar en uppgång på cirka 48 procent jämfört med teckningskursen på 31 kr. 

Under förmiddagen sjönk kursen tillbaka något och vid halvelvatiden handlades aktien för 43,50 kr motsvarande en uppgång på 40 procent.

Genom emissionen tillfördes bolaget drygt 200 miljoner kr. Emissionen övertecknades flera gånger och cirka 1 400 nya investerare tilldelades aktier.

– Jag är oerhört glad över det stora intresse som visats för Climeon i samband med nyemissionen, både från institutionella investerare och från allmänheten. Vi vill nu välkomna alla nya aktieägare och ser mycket fram emot nästa fas i Climeons utveckling, där vi som börsnoterat bolag kommer att fortsätta arbeta för att skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare, säger Climeons vd Thomas Öström.

Bolaget utvecklar bland annat metoder för att utvinna el av spillvärme från industrier och från geotermisk värme.

Magnus Gustavsson

Climeon , First North , Notering , IPO

Följ de aktuella aktierna här

Climeon AB ser. B