Starka försäljningssiffror från pryljätten Foto: Clas Ohlson

Starka försäljningssiffror från pryljätten

Publicerad 2017-10-13 07:33:00

Aktie Clas Ohlsons försäljning i september var betydligt bättre än vad analytikerna hade räknat med.

Clas Ohlsons totala försäljning steg med 5 procent under september. I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

Enligt SME Direkts prognossammanställning väntades att den totala försäljningen skulle öka med 2,1 procent och att försäljningen i lokala valutor skulle stiga med 3,1 procent.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta, ett mått som Clas Ohlson numera har med i sina månadsrapporter, steg med 4 procent under perioden.

Jämfört med samma månad föregående år har 13 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista september till 220 stycken.

I Sverige steg försäljningen med 6 procent.

I lokal valuta steg försäljningen i Norge med 8 procent, i Finland var den upp 12 procent och regionen Utanför Norden visade en minskning på 19 procent.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Clas Ohlson B