Clas Ohlson neutral

Datum: 2005-09-12 15:57

Carnegie rekommenderar neutral för Clas Ohlson efter Q1 rapporten.

Clas Ohlsons Q1 rapport var bättre än Carnegies förväntningar. Vinst före skatt var 23 procent högre än föregående år med 120 miljoner kronor mot Carnegies förväntningar om 115 miljoner kronor. Omsättningen var även den högre än förväntat vilket föranleder att Carnegie höjer estimaten för omsättningen med 2 procent. På lång sikt ser Carnegie att Clas Ohlson kommer generera mycket värde för aktieägarna eftersom expansionsmöjligheterna är stora, men vid nuvarande värdering på 27 gånger innevarande års vinst per aktie är den kortsiktiga uppsidan begränsad varför Carnegie rekommenderar neutral i Clas Ohlson.
Kurs då rekommendationen gavs:
152,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser