Clas Ohlson farlig aktie

Datum: 2003-01-20 10:41

Dagens Industri menar att för den långsiktige framstår Clas Ohlson som övervärderat i förhållande till risknivån.

De senaste åren har Clas Ohlsons tillväxttakt legat nära 30 procent. Eftersom marginalerna ökat från 1997 års 8,4 procent till dagens drygt 15 procent har vinsten ökat ännu snabbare. Men DI menar att aktien, som sexfaldigats i värde sedan introduktionen 1999, börjar närma sig en gräns. Borträknat nettokassan värderas rörelsen till 20 gånger det bokförda värdet. P/E-talet är 36 och för att aktien ska vara köpvärd måste bolaget överträffa de gångna fem årens genomsnittliga lönsamhet och tillväxt. DI vill inte utesluta att så blir fallet, men det bedöms inte som sannolikt. På kort sikt finns det faktorer som talar till Clas Ohlsons fördel, men på lång sikt är rekommendationen sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
192,5 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser