Citi sänker rekommendation

Datum: 2012-10-11 09:30

Sälj

SEB A

STOCKHOLM (Direkt) Citi sänker rekommendationen för SEB till sälj, från tidigareneutral, efter att ha höjt riktkursen för aktien med 3 kronor till 51 kronor.

Det framgår av en analys daterad den 10 oktober.
"Efter en stark kursutveckling på senare tid indikerar vår höjda riktkurs förSEB en risk på nedsidan och vi sänker vår rekommendation till sälj. SEB:s mixmed mer exponering mot företagens konjunkturcykel, vilken ser ut att sakta in,gör att vi väntar oss att SEB får svårt att leverera en avkastning i linje medsin jämförelsegrupp på kort sikt", skriver banken.

Kurs då rekommendationen gavs:
55,55 kr
Riktkurs:
51 kr

Rekommendation från: Citi

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser