Chefsstrategen: Politiska kriser ofta köplägen

Chefsstrategen: Politiska kriser ofta köplägen

Publicerad 2017-08-11 12:53:00

Aktier Konflikten mellan Nordkorea och USA ändrar inte den positiva bedömningen av marknaderna efter andra kvartalet, konstaterar Michael Livijn, chefsstrateg på Nordea.

Den snart avslutade starka rapportsäsongen för andra kvartalet stöder globala aktier. Det är en fortsättning på de resultat som levererades under första kvartalet även om siffrorna inte är lika starka som då, menar Michael Livijn och konstaterar att den geopolitiska oron inte ändrar bankens strategi.

– Ur ett investeringsperspektiv är lätt att ”själv trycka på säljknappen” när det skakar på marknaden, men att basera portföljen eller sitt sparande på geopolitiska händelser är vanskligt då de knappast går att kvantifiera.

Rent fundamentalt har inte mycket förändrats, den globala ekonomin går framåt, och vinsterna andra kvartalet var starka medan centralbankerna fortsätter att bidra med likviditet samtidigt som inflationen och räntorna är fortsatt låga. När detta lugnar ned sig kommer troligen marknaderna tillbaka, säger han och drar slutsatsen att det kan vara ett gynnsamt läge för investeringar.

– Ofta har liknande politiska kriser av varierande sort faktiskt varit köplägen.

Ingen trycker på röda knappen

Att VIX-indexet skjutit upp ordentligt till följd av krisen är naturligt, anser han, men det är inte konstigt då vi precis lämnat den lugnaste perioden på mycket länge, med en nivå på VIX strax över 10 under de senaste månaderna. Just nu ligger VIX runt 17.

Nordeas huvudscenario är att varken Kim eller Trump trycker på den röda knappen eftersom ingen av dem har incitament att göra det då konsekvenserna för båda, och resten av världen, skulle bli allvarliga.

– Geopolitiskt är det inte heller första gången Nordkorea är på tapeten, men en ytterligare osäkerhetsfaktor denna gång är Trump, som ju skiljer sig en aning från tidigare amerikanska presidenter vad gäller diplomati. Vilket i sin tur gör att risk off-rörelsen på marknaderna förstärks. Tills vidare gör vi inga ändringar i vår taktiska strategi på grund av denna kris, säger Michael Livijn.

Solida siffror

Siffrorna från andra kvartalets rapporter var inte lika starka som efter det första kvartalet, men de är ändå solida. I USA överträffades förväntningarna och 73 procent av bolagen har slagit estimaten, mot snittet som är 70 procent.

– Vi tar fasta på försäljningsökningen, som ser ut att hamna runt 5 procent. Det innebär att de höga marginalerna kan behållas och till och med ökas. Vinsttillväxten i årstakt kommer att hamna kring 12 procent. Att fokus är så starkt på USA är inte så konstigt då över 50 procent av de globala vinsterna genereras här, säger Michael Livijn.

Även i övriga regioner går utvecklingen åt rätt håll. I Europa ligger vinsttillväxten över 10 procent i årstakt medan Japan och tillväxtmarknaderna går ännu bättre, med siffror runt eller över 20 procent.

Utvecklingen på valutamarknaden har också ett finger med i spelet, främst för Europa, men även för Sverige då kronan följer euron. Och den under sommaren allt starkare euron innebär en viss motvind.

Tvåsiffrig vinsttillväxt

Globala aktier i lokal valuta har ökat med 12 procent i år, i svenska kronor mätt runt 5 procent. Sammantaget får andra kvartalet betecknas som ett bra kvartal, och framöver räknar Nordea med att vinstutvecklingen håller i sig.

– Så 2017 ser ut att gå mot en tvåsiffrig vinsttillväxt och vi har denna utveckling som ett av huvudargumenten till övervikten i aktier relativt långa räntor i vår taktiska strategi. Att därifrån förutsätta att kursutvecklingen spikrakt fortsätter uppåt är dock att vara lite väl optimistisk, kom som sagt ihåg att året hittills varit ett bra aktieår och att en hel del av vinstutvecklingen redan ligger i kurserna. Men med fortsatta vinstökningar har globala aktier mer att ge, säger Michael Livijn.

Christer Fälldin